میکرو تک

میکرو تک

کمپانی‌ میکروتک‌ آلمان‌ در‌ سال‌ 1994‌ تاسیس‌ گردید و متخصص‌ در‌ زمینه‌ هیستولوژی‌ ، سیتولوژی‌ و‌ همچنین‌ ابزار‌ صنعتی‌ می‌باشد ،این‌ کمپانی‌ با‌ بیش‌ از 20‌ سال‌ تجربه‌ در‌ زمینه‌ 

تولید‌ انواع‌ دستگاه‌ های‌ میکروتوم‌ می‌باشد .امروزه‌ کمپانی‌ میکروتک‌ با‌ محصولات‌ خود‌ توانسته‌ است‌ از‌ مشتریان‌ معتبر‌ برخوردار‌ باشد.

میکرو تک

محصولات