قالب فلزی

ویژگی‌های‌قالب‌های‌فلزی:

  1. کاهش‌مصرف‌پارافین‌و‌افزایش‌سرعت‌آماده‌سازی
  2. ابعادمتنوع‌برای‌انواع‌نمونه‌ها
  3. جدایش‌آسان‌نمونه
  4. استفاده‌ازآلیاژهای‌مناسب‌برای‌جلوگیری‌اززنگ‌زدگی
  5. دارای‌سایزبندی‌مختلف
  6. دارای‌گواهینامهCEو‌تائیدیه‌وزارت‌بهداشت

جهت‌کسب‌اطلاعات‌بیشتر‌به‌سایت‌سل‌پت‌مراجعه‌کنید.

قالب فلزی

ثبت سفارش قالب فلزی