تفاوت تیغ Low profile و تیغ High profile

تفاوت تیغ Low profile و تیغ High profile تنها در اندازه عرض آنهاست و هیچ ارتباطی با نرم بر بودن و یا سخت بر بودن تیغ میکروتوم ندارد، به این معنی که تیغ High profile نسبت به تیغ Low profile داری پایه بلندی است و پهن تر می باشد، بنابراین این نوع تیغ ها برای آن دسته از هولدرهای تیغ که داری لبه پهن تری می باشند و اصطلاحا "های پروفایل" High profile می باشد مناسب است. در تیغ Low profile ابعاد طول 80 و عرض 8 و پهنا 0/25 میلیمتر و در تیغ High profile ابعاد طول 80 و عرض 14 و پهنا 0/3 میلیمتر می باشد.
کمپانی فدر ژاپن از دو نوع تیغ Low profile و تیغ High profile تولید می کند و با توجه اکثرا هولدرهای تیغ Low profile می باشند، تنوع تیغ های Low profile کمپانی فدر نسبت به نوع High profile آن بیشتر می باشد. تیغ هایR35, S35, A35, N35, C35 از دسته تیغ های Low profile می باشند و تنها یک نوع تیغ High profile تولید می گردد.

تفاوت تیغ Low profile و تیغ High profile