فایل pdf تاریخچه دستگاه میکروتوم

میکروتوم متشکل از کلمه یونانی میکرو(micro) به معنی کوچک و کلمه (temnein)به معنی بریدن یا برش ابزاری است که برای برش های بسیار نازک از  یک ماده مورد استفاده قرار میگیرد و کشور ژاپن جزوه اولین کشور های پیشگام در ساخت دستگاه بوده است.

میکروتوم ها را معمولا با توجه به سطح مورد برش،از جنس های متعددی نظیر تیغه های فولادی،شیشه ای والماس می سازند.

بافت شناسی نوع فولادی میکروتوم برای آماده سازی قسمتی از بافت های حیوانی و یا گیاهی در برای مشاهده در زیر میکروسکوپ های نوری مورد استفاده قرار می گیرد،همچنین نوع شیشه ای آن برای بریدن بخش های بسیار نازک برای مشاهده در میکروسکوپ های الکترونی و نوری  ودر نهایت نوع الماسی آن برای بریدن قسمت های سخت مانند استخوان،دندان و...برای مشاهده هر دو میکروسکوپ نوری و الکترونی استفاده می شود.

 

برای ادامه این مقاله فایل PDF زیر را دانلود نمائید.

فایل pdf تاریخچه دستگاه میکروتوم