تعاملات و همکاری با اتحادیه اصناف...

رئیس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی خبر داد:
تعاملات و همکاری با اتحادیه اصناف تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی به منظور اجرایی نمودن روند ساماندهی و رفع مشکلات شبکه توزیع قانونی

مهندس علاالدین از ادامه تعاملات و همکاری با اتحادیه اصناف تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی به منظور اجرایی نمودن روند ساماندهی و رفع مشکلات شبکه توزیع قانونی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی، مهندس محمدمهدی علاالدین پیگیری رئیس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی گفت: پیرو جلسه مورخ 1397/12/15 مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی با رئیس و نمایندگان اتحادیه اصناف تجهیزات پزشکی کشور و همچنین رئیس و نمایندگان اتحادیه اصناف دندانپزشکی با موضوع استفاده از ظرفیت های اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات پزشکی دندانپزشکی و آزمایشگاهی، به منظور نظارت بر توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی در واحدهای صنفی (اشخاص حقیقی) و معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح، پیگیری و تعاملات با اتحادیه های مذکور انجام گرفت و مقرر شده تا موارد ذیل از سوی اتحادیه ها به واحدهای صنفی زیرمجموعه خود ابلاغ گردد:

1- اقدام عاجل جهت ثبت کلیه واحدهای صنفی در سامانه imed.ir بعنوان توزیع کننده / عرضه کننده مجاز در شبکه قانونی
2- صدور پیش فاکتور و فاکتور توسط واحدهای صنفی مطابق ضوابط ابلاغی و فرمت تعیین شده برای توزیع کننده / عرضه کننده
3- ثبت فروش تجهیزات و ملزومات پزشکی که با ارز رسمی وارد شده اند توسط اصناف در سامانه توزیع اداره کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی مطابق ضوابط مربوطه از طریق مراجعه به کارتابل خود در سامانه imed.ir
4- پیگیری قانونی مواردی که در بازدیدها و بازرسی های دوره ای توسط بازرسان اتحادیه ها رویت می گردد، ضمن اطلاع رسانی به اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت انجام هماهنگی های لازم

وی افزود: موارد فوق شامل کلیه واحدهای صنفی(اشخاص حقیقی) فعال در حوزه تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی می باشد. 

منبع: اداره کل تجهیزات پزشکی

تعاملات و همکاری با اتحادیه اصناف...