هر سه ثانیه یک نفر در جهان مبتلا به دمانس...

 

هر سه ثانیه یک نفر در جهان مبتلا به دمانس یا بیماری آلزایمر می شود. در حال حاضر ۵۰میلیون نفر در جهان مبتلا به دمانس هستند که بیش از ۶۰درصد آنها را افراد مبتلا به بیماری آلزایمر  تشکیل می دهندبر اساس آمار جمعیت سالمندان و آمار جهانی، در ایران نیز بیش از ۷۰۰هزار نفر مبتلا به دمانس هستند 

بر اساس تخمینی که زده شده است، هرهفت دقیقه، یک نفر در ایران به این بیماری مبتلامی شود. 

دکتر معصومه صالحی با تاکید بر اینکه دمانس با بیماری آلزایمر تفاوت دارد، گفت: دمانس مجموعه ای از علامت هایی است که با ایجاد اختلال شناختی و عملکردی، حافظه فرد را دچار مشکل می‌کند. این علایم ممکن است قابل برگشت یا غیر قابل برگشت باشند.

دمانس های غیر قابل برگشت بیشتر بیماری آلزایمر را ایجاد می کنند. یک درصدی از افراد هم ممکن است بر اثر فشار خون زیاد و مشکل خونرسانی مغزی یا ابتلا به بیماری دیابت، مبتلا به دمانس غیر قابل برگشت بشوند. در این نوع دمانس، ناحیه هیپوکامپ مغز به مرور زمان بر اثر رسوب آمیلوئید بتا تخریب می شود و فعالیت اصلی خود را از دست می‌دهد.افراد با انجام تست‌های تشخیصی از سلامت مغز، زودتر می توانند از سلامت مغز خود مطمئن شوند و نسبت به درمان آن اقدام کنند. تشخیص زود هنگام بیماری آلزایمر می تواند روی کیفیت زندگی این افراد تاثیرگذار است. اعضای خانواده این افراد هم می‌توانند در کنار بیمارشان با مدیریت بهتر بیماری و مراقبت از این افراد زندگی بهتری داشته باشند.

هر سه ثانیه یک نفر در جهان مبتلا به دمانس...