ویژگی هولدرهای دستگاه کرایو (فروزن)

در این کلیپ سعی برآن داشتیم که ویژگی هولدر های دستگاه کرایو یا همان دستگاه فروزن را برای دوستان به اشتراک بگذاریم.

ویژگی هولدرهای دستگاه کرایو (فروزن)