تیغ A35

تیغ‌میکروتوم‌یکبارمصرف‌A35محصولی‌ازکمپانی‌فدرمی‌باشدوازویژگی‌های‌زیربرخوردار‌ است:

  1. جنس‌بدنه‌ازفولادضدزنگ‌ساخته‌شده‌است.
  2. برای‌برش‌بافت‌نیمه‎سخت‌مورد‌استفاده‌قرار‌می‌گیرد.
  3. بسیارتیزوعمرطولانی‌دارد.
  4. زاویه‌لبه‌تیغ35درجه‌می‌باشد.
  5. درتمامی‌میکروتوم‌هاقابل‌استفاده‌است.
  6. دربسته‌های50عددی‌می‌باشد.
  7. تمام‌بسته‌بندی‌هادارای‌هولوگراموبه‌صورت‌پلمپ‌شده‌ارائه‌می‌گردد.

تیغ A35

ثبت سفارش تیغ A35