دسته تیغ F 80-HL

دسته‌تیغF80-HLمحصولی‌ازکمپانی‌فدرمی‌باشدودارای‌ویژگی‌های‌زیراست:

  1. صرفه‌جویی‌در‌استفاده‌از‌تیغ‌های‌میکروتوم
  2. قابل‌استفاده‌برای‌تیغ‌هایLow profileوHigh profile
  3. نصب‌سریع‌به‌صورت‌گیره‌ای

دسته تیغ F 80-HL

ثبت سفارش دسته تیغ F 80-HL