دسته تیغ F 260-P

دسته‌تیغF260-Pمحصولی‌ازکمپانی‌فدرمی‌باشدودارای‌ویژگی‌های‌زیراست:

  1. مقاوم‌در‌برابرحرارت
  2. قابلیت‌اتو‌کلاو
  3. دارای حفاظ جهت نگه داری تیغ میکروتوم
  4. دارای‌تیغ‌مخصوص‌از‌جنس‌کربن
  5. طول دسته تیغ 390 میلی متر

دسته تیغ F 260-P

ثبت سفارش دسته تیغ F 260-P