دسته تیغ F 1326P

دسته‌تیغF1326Pمحصولی‌ازکمپانی‌فدرمی‌باشدودارای‌ویژگی‌های‌زیراست:

  1. مقاوم‌در‌برابرحرارت
  2. قابلیت‌اتو‌کلاو
  3. دارای حفاظ جهت نگه داری تیغ میکروتوم و نصب شدن بدون خطر تیغ
  4. دارای‌تیغ‌مخصوص‌از‌جنس‌کربن
  5. طول دسته تیغ 150 میلی متر

دسته تیغ F 1326P

ثبت سفارش دسته تیغ F 1326P