دسته تیغ F -60

دسته‌تیغF-60محصولی‌ازکمپانی‌فدرمی‌باشدودارای‌ویژگی‌های‌زیراست:

  1. مقاوم‌در‌برابرحرارت
  2. قابلیت‌اتو‌کلاو
  3. دارای‌عمر‌بالای‌تیغ‌ها‌
  4. دارای‌طراحی‌مخصوص‌دسته‌و‌تیغ

دسته تیغ F -60

ثبت سفارش دسته تیغ F -60